Chậu rửa bát I-ROYAL C-36

Chậu rửa bát I-ROYAL C-36