Chậu, vòi-Hafele

Trang Chủ Hãng Sản Xuất Hafele
Hafele
18
10
7.670.000 đ
6.899.000 đ

Chậu Inox Rhino HS-S7744

Gọi ngay để được giá tốt nhất
10
8.500.000 đ
7.650.000 đ

Chậu Inox Rhino HS-S8745

Gọi ngay để được giá tốt nhất
10
8.600.000 đ
7.740.000 đ

Chậu Inox Rhino HS-S8749

Gọi ngay để được giá tốt nhất
10
8.800.000 đ
7.920.000 đ

Chậu rửa bát đá đơn Hafele HS-G6150

Gọi ngay để được giá tốt nhất
10
8.800.000 đ
7.920.000 đ

Chậu rửa bát đá đơn Hafele HS-G6150

Gọi ngay để được giá tốt nhất
10
8.800.000 đ
7.920.000 đ

Chậu rửa bát Hafele đá Grantec HS-G6150

Gọi ngay để được giá tốt nhất
10
9.000.000 đ
8.100.000 đ

Chậu đá đơn Hafele HS-G7650

10
8.600.000 đ
7.740.000 đ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G8650 màu mocha

Gọi ngay để được giá tốt nhất
10
11.500.000 đ
10.350.000 đ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G8650 màu carbon

Gọi ngay để được giá tốt nhất
10
8.600.000 đ
7.740.000 đ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G8650 màu snow

Gọi ngay để được giá tốt nhất
15
6.350.000 đ
5.390.000 đ

Chậu rửa Hafele Blancotipo XL9

15
15
14.200.000 đ
12.070.000 đ

Chậu rửa Hafele Blancozia 8S