Máy hút khói, khử mùi-Taka

Trang Chủ Hãng Sản Xuất Taka
Taka
20
2.700.000 đ
2.160.000 đ

MÁY HÚT MÙI TAKA HC270B

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
13
2.700.000 đ
2.350.000 đ

MÁY HÚT MÙI TAKA HC270S

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
2.750.000 đ
2.200.000 đ

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270B

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
2.650.000 đ
2.120.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-1370ES

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
22
2.550.000 đ
1.999.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-1370EB

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
2.750.000 đ
2.200.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-0270B

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
2.950.000 đ
2.350.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-270S

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
19
2.950.000 đ
2.399.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-270W2

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
4.800.000 đ
3.600.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-1319E

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
6.200.000 đ
4.650.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-170I

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
7.880.000 đ
5.880.000 đ

Máy hút mùi Taka H90C

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
23
6.200.000 đ
4.800.000 đ

Máy hút mùi Taka H90B

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
7.880.000 đ
5.899.000 đ

Máy hút mùi tum kính Taka H90A

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
9.900.000 đ
7.425.000 đ

Máy hút mùi Taka H90IT

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
11.800.000 đ
8.850.000 đ

Máy hút mùi Taka HT90B

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
15.200.000 đ
11.400.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19I

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
13.000.000 đ
9.750.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-190EC

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
5.800.000 đ
4.350.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-190E

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
11.800.000 đ
8.850.000 đ

Máy hút mùi Taka HT90A

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
11.800.000 đ
8.799.000 đ

Máy hút mùi Taka H90ID

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
26
7.680.000 đ
5.699.000 đ

Máy hút mùi Taka H70C

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
40
5.980.000 đ
3.600.000 đ

Máy hút mùi Taka H70B

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
7.300.000 đ
5.475.000 đ

Máy hút mùi Taka H70A

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
4.850.000 đ
3.880.000 đ

Máy hút mùi Classic Taka HC70E

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
6.500.000 đ
5.199.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-190I

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
4.500.000 đ
3.375.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-1317E

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
5.500.000 đ
4.120.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-170E

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
26
4.980.000 đ
3.699.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-1317I

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
24
6.600.000 đ
4.990.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-170M

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
27
5.200.000 đ
3.799.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-1319I

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
8.800.000 đ
6.590.000 đ

Máy hút mùi Taka HA60RC

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
4.850.000 đ
3.880.000 đ

Máy hút mùi Taka HA70E

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
4.850.000 đ
3.880.000 đ

Máy hút mùi Taka HA70I

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
26
9.500.000 đ
6.990.000 đ

Máy hút mùi Taka HA80RC

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
7.200.000 đ
5.760.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-190P

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
11.000.000 đ
8.800.000 đ

Máy hút mùi Taka TK-190LX

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
25
15.000.000 đ
11.250.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19E

CALL NGAY ĐỂ ĐƯỢC ƯU ĐÃI
20
13.800.000 đ
11.040.000 đ

Máy hút mùi Taka HD19